worldsources.com, онлайн бизнес-към-бизнес (B2B) платформа за търговия

worldsources.com, an online business-to-business (B2B) trading platform

Worldsources.com е онлайн бизнес-към-бизнес (B2B) платформа за търговия, която използва силата на интернет, за да улесни търговията и осигурява промоция канал за МСП. Традиционно, този вид услуги е достъпна само за големи корпорации поради високата цена.

Посещение сега: http://www.worldsources.com/

Повече информация на worldsources.com

GlobalSys, iTotal, iTrader, iFinance, iManufactory ...
Sourcing Platform WorldSources is a worldwide sourcing platform, suppliers can provide all products/services which they want to sell, buyers can post their idea ...

Jetstar Pacific - Уикипедия
Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company (operating as Jetstar Pacific) is a low-cost airline headquartered in Tan Binh District, Ho Chi Minh City ...