globalcatalog.com, den första verkliga online Business Network

globalcatalog.com, the first TRUE online Business Network

När du går med Global katalog och skapa en företagsprofil, Du kan bygga din egen affärsnätverk. Kontakt med företag, omedelbart dela din viktig företagsinformation och följa andra för att se vad de gör.

Besök nu: http://www.globalcatalog.com/

Mer information om globalcatalog.com

http://www.websense.com/support/article/kbarticle/How-Do-I-Find-a-List-of-Global-Catalog-Servers-Using-nslookup
Vi vill visa dig en beskrivning här men platsen inte kommer att tillåta oss.

Understanding Global Catalog (Active Directory) – TheITBros
In addition to the 5 FSMO roles in Active Directory, there is the sixth (unofficial) domain controller roleGlobal catalog (GC)

ARaymond, industrial supplier of quick fastener systems ...
Leader in industrial clip fasteners and prototyping assembly systems, ARaymond designs quick connect fasteners for professional use

Active Directory: Glossary - TechNet Articles - United ...
Technical articles, content and resources for IT Professionals working in Microsoft technologies

[SOLUTION] Can I disable global catalog server?
I only have 1 forest, 1 domain (1 windows server running windows 2008 - DC/DNS/DHCP) Can I disable global catalog server?