Thể loại | Malaysia RSS feed cho phần này

asiaep.com – Malaysia B2B Marketplace

asiaEP eMarketplace www.asiaEP.com là một doanh nghiệp Malaysia để cổng thông tin doanh nghiệp hoặc eMarketplace với toàn cầu tập trung. Tung ra trong 1996, asiaEP.com giúp thu hẹp khoảng cách giữa nước ngoài nhập khẩu và xuất khẩu Malaysia. EMarketplace làm việc như một nền tảng cho nhà phân phối, bán buôn, doanh nghiệp xuất khẩu và nhỏ để các doanh nghiệp vừa (DNN & v) để tìm mới người mua và người bán từ Malaysia, Châu á  Toàn bộ bài viết…

0