globalmarket.com, Nhà sản xuất kinh doanh trên thị trường

globalmarket.com, Manufacturer-to-Business marketplace

GlobalMarket nhóm là một liệt kê hàng đầu thế giới nhà sản xuất-để-kinh doanh (M2B) cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã phát triển một thị trường trực tuyến nơi liên kết hàng quốc tế với nhà sản xuất Trung Quốc có uy tín.

Truy cập vào bây giờ: http://www.globalmarket.com/

Thêm thông tin của globalmarket.com

Global markets : BSE, NSE, Stock quotes, share market ...
Rediff MoneyWiz, Dịch vụ tài chính cá nhân từ Rediff.com trang cho người dùng công cụ và thông tin trong các hình thức của đồ thị, bảng xếp hạng, chuyên gia tư vấn, và nhiều hơn nữa ...

Dữ liệu thị trường toàn cầu | Reuters.co.uk
Get Latest Stock Market news, UK share market news and share market trading, stock market investing advice. Uk.reuters.com provides latest share Market ...

Euromonitor quốc tế
Global market intelligence publisher providing market research reports, statistics and online information systems on industries, countries and consumers.

Google Market Finder - Find Your Next Global Business ...
Whether you want to take your business global or just expand your horizons, Market Finder will help you identify new customers, plan for success, and grow your sales ...

Ch 12 Global Market Opportunity - dallariva.org
3 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 7 Issues to be Resolved in Organizational Readiness AnalysisWhat does the firm hope to gain ...