indiamart.com-Ấn Độ B2B Marketplace

indiamart.com

IndiaMART.com là thị trường trực tuyến lớn nhất của Ấn Độ cho nhỏ & Các doanh nghiệp cỡ trung, kết nối toàn cầu người mua với nhà cung cấp. Công ty cung cấp một nền tảng & công cụ để qua 1.5 triệu nhà cung cấp để tạo ra kinh doanh dẫn hơn 10 triệu người mua, người sử dụng nền tảng để tìm đáng tin cậy & nhà cung cấp cạnh tranh.

Truy cập vào bây giờ: http://www.indiamart.com/

Thêm thông tin của indiamart.com

Sell Online on IndiaMART, Upload Products Easily and Grow ...
Features Available. Website on sub-domain; Add up to 400 sản phẩm; Website Control Panel; Promotion across IndiaMART; Preferred Number Service ; 5 Buy Leads FREE ...

IndiaMART - Wikipedia
IndiaMART is an Indian e-commerce company that provides B2C, B2B and customer to customer sales services via its web portal. The group began in 1996 when Dinesh ...

Nhà sản xuất thủ công Mỹ nghệ,Nhà sản xuất hàng thủ công,Thủ công ...
Các thư mục trực tuyến của nhà sản xuất thủ công Mỹ nghệ, nhà sản xuất hàng thủ công và quà tặng thủ công các nhà sản xuất. Nhận được các chi tiết của nhà sản xuất thủ công Mỹ nghệ gỗ, Sợi đay ...

IndiaMART hồ sơ dự thầu - Hồ sơ dự thầu đặt Ấn Độ - Chính phủ ...
Hồ sơ dự thầu đặt Ấn Độ - Tìm thấy hồ sơ dự thầu chính phủ Ấn Độ, Riêng hồ sơ dự thầu, Ngân hàng hồ sơ dự thầu, Hồ sơ dự thầu của thành phố & Nhà nước, Đấu thầu trực tuyến.

IndiaMART - Ấn Độ nhà sản xuất nhà cung cấp xuất khẩu ...
IndiaMART.com là Ấn Độ của thị trường trực tuyến lớn nhất hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà cung cấp & doanh nghiệp xuất khẩu thương mại với nhau tại một phổ biến, đáng tin cậy & minh bạch ...