shipserv.com, Các biển & ngoài khơi e-thị trường

shipserv.com, The marine & offshore e-marketplace

ShipServ giúp người mua hàng hải và ra nước ngoài để tìm thấy những nhà cung cấp tốt nhất dễ dàng, thương mại một cách hiệu quả và xây dựng mối quan hệ tin cậy.

Truy cập vào bây giờ: http://www.shipserv.com/

Thêm thông tin của shipserv.com

ShipServ - Thiết bị hàng hải, Bộ phận & Các dịch vụ từ Marine ...
ShipServ là của thế giới hàng đầu e-thị trường cho các ngành công nghiệp cung cấp biển và ra nước ngoài. Tìm kiếm trên 54,000 nhà cung cấp hàng hải của sản phẩm, thể loại, thương hiệu và vị trí.

IMPA Code Search by ShipServ
Six Digit Code: Mô tả: I accept the Terms of Use

Nordic Engineering ShipServ ApS
Nordic Engineering ShipServ ApS - Refshalevej 320 - DK-1432 København K - Danmark - Tlf.: +45 32 54 95 49 - E-mail: info@nordic-eng.com

Liên hệ - THB Verhoef B.V.
We are convinced that we can be of big significance for your company and can play a important role in cost reduction and service/quality improvement.

SHORI | Marine and Offshore Supplies
Shori Pte Ltd specializes in supplying various types of Valves, Plates, Pipes, Elbows, Expansion Joints, High Pressure Fittings to the Marine, Offshore & Xây dựng ...