shipserv.com, Các biển & ngoài khơi e-thị trường

shipserv.com, The marine & offshore e-marketplace

ShipServ giúp người mua hàng hải và ra nước ngoài để tìm thấy những nhà cung cấp tốt nhất dễ dàng, thương mại một cách hiệu quả và xây dựng mối quan hệ tin cậy.

Truy cập vào bây giờ: http://www.shipserv.com/

Thêm thông tin của shipserv.com

ShipServ - Thiết bị hàng hải, Bộ phận & Các dịch vụ từ Marine ...
ShipServ là của thế giới hàng đầu e-thị trường cho các ngành công nghiệp cung cấp biển và ra nước ngoài. Tìm kiếm trên 54,000 nhà cung cấp hàng hải của sản phẩm, thể loại, thương hiệu và vị trí.

IMPA Code Search by ShipServ
Six Digit Code: Mô tả: I accept the Terms of Use

HuaRun DaDong Dockyard Co.,Ltd. - 上海华润大东船务工程 ...
Huarun Dadong Dockyard Co., Ltd. (HRDD) is a joint venture invested byChina Resources Investment Enterprises (HK) Ltd.,Hudong-Zhonghua Shipbuilding ...

IMPA Shipserv Supplies|Air Diaphragm Pump Manufactures ...
IMPA Ship Supplies, IMPA Shipserv, IMPA Pump, Air Diaphragm supply, AODD Pump, Air Diaphragm Pump Manufacturers, Air Operated Diaphragm Pump suppliers India.

Liên hệ với chúng tôi - In-Mar Systems In-Mar Solutions
In-Mar Systems, Inc. In-Mar Solutions, LLC 3011 S. Ruby Ave. Gonzales, LA 70737 Điện thoại: (225) 644-7063 Fax: (225) 644-7046 Thư điện tử: info@inmarsystems.com