taiwantrade.com.tw, cổng thông tin chính thức thương mại Đài Loan

taiwantrade.com.tw, the official trade portal of Taiwan

Thành lập năm 2002, Taiwantrade là cổng thông tin chính thức thương mại Đài Loan. Nó tổ chức bởi Cục thương mại nước ngoài dưới bộ kinh tế vấn đề và thực hiện bởi Hội đồng bên ngoài Đài Loan thương mại phát triển (TAITRA), Các quốc gia ’ s lớn nhất phi lợi nhuận thương mại chương trình khuyến mại tổ chức cho hơn 40 năm.

Truy cập vào bây giờ: http://www.taiwantrade.com.tw/

Thêm thông tin của taiwantrade.com.tw

Taiwantrade
Taiwantrade là một B2B e-marketplace để giúp người mua toàn cầu tìm sản phẩm Đài Loan, nhà sản xuất, nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu, dẫn thương mại và thông tin về các chương trình thương mại.

Trung tâm thương mại Đài Loan München
Thành lập năm 1970 để giúp quảng bá thương mại nước ngoài, Hội đồng phát triển thương mại bên ngoài của Đài Loan (TAITRA) là tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận quan trọng nhất tại Đài Loan .

Đài Loan thành phố Trung tâm thương mại Hồ Chí Minh
中華民國對外貿易發展協會(Taiwan External Trade Development Council,TAITRA)版權所有@2016. Powered by 經濟部國際貿易局主辦 中華民國對外貿易發展協會營運執行

Trung tâm thương mại Đài Loan, Osaka
台湾貿易センター(TAITRA)は台湾の対外貿易促進を目的として、政府と業界団体の支援により1970年に設立された非営利団体です。 本部は台北にあり、台湾国内4箇所の ...

外貿協會新竹辦事處
中華民國對外貿易發展協會(簡稱外貿協會或貿協)由經濟部於結合民間工商團體設立之公益性財團法人,以協助業者拓展對外貿易。目前,本會擁有600多位訓練有素的貿易 ...

Tags: