Категория | Белгия RSS емисия за този раздел

fordaq.com, мрежа от търговците на дървен материал и изделия от дърво

Повече от 110,000 дървесни специалисти (регистър производители, дъскорезници, фурнир Милс, панел производителите, вносителите и големи индустриални потребители) са избрали да станат членове на мрежата на Fordaq. Посещение сега: http://www.fordaq.com повече информация на fordaq.com

0