ประเภท | มาเลเซีย RSS ตัวดึงข้อมูลในส่วนนี้

asiaep.com – ตลาด B2B ประเทศมาเลเซีย

asiaEP eMarketplace www.asiaEP.com เป็นธุรกิจ มาเลเซีย eMarketplace มีความสากลหรือเว็บไซต์ธุรกิจ. เปิดตัวใน 1996, asiaEP.com ช่วยให้เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ส่งออกมาเลเซีย. EMarketplace ทำงานเป็นผู้จัดจำหน่าย, เจ้า, ผู้ส่งออกและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ก (Sme) หาซื้อใหม่และผู้ขายจากประเทศมาเลเซีย, เอเชีย  บทความเต็ม…

0