allitwares.com, Toàn cầu B2B cổng cho thiết bị điện tử và ngành công nghiệp ICT

allitwares.com, Global B2B portal for electronics and ICT industry

Allitwares.com là một trong những cổng chuyên nghiệp nhất, tập trung vào tất cả các thiết bị điện tử, ngành công nghiệp công nghệ thông tin và các doanh nghiệp liên quan khắp nơi trên thế giới.

Truy cập vào bây giờ: http://www.allitwares.com

Thêm thông tin của allitwares.com

Tw.allitwares.com: Cổng thông tin thương mại B2B|B2B Marketplace|B2B ...
Allitwares.com is tracked by us since April, 2011. Qua thời gian, nó đã được xếp hạng cao như 104 099 trên thế giới, while most of its traffic comes from Taiwan, nơi nó đạt cao như 8 568 Chức vụ.

steel strip spring | liên tục quân mùa xuân | constant torque ...
Ming Tai has over 50 years of experience to design, and to manufacture steel strip springs, which includes conventional springs, liên tục quân mùa xuân, liên tục mô-men xoắn mùa xuân ...

Mubadala Investment Company - Wikipedia
Mubadala Investment Company PJSC (Arabic: شركة مبادلة للتنمية ‎) (Mubadala) is a state-owned holding company that can be characterized as a sovereign wealth fund.