B2B-energo.ru, thương mại điện tử B2B-Trung tâm

b2b-energo.ru, e-Commerce B2B-Center

Thống nhất hệ thống thương mại điện tử B2B-Trung tâm tích hợp nhiều hơn 30 e-thị trường của các ngành công nghiệp. Chúng bao gồm, ngoài năng lượng, dầu khí hóa học, luyện kim, kỹ thuật, ngành công nghiệp ô tô, viễn thông, nhà ở và tiện ích, hàng không dân dụng, nông-công nghiệp, công nghệ nano, vv.

Truy cập vào bây giờ: http://www.B2B-energo.ru

Thêm thông tin của b2b-energo.ru

B2B-Energo - một thị trường điện tử ...
Строительные услуги, реконструкция, ремонт 301852 торгов на сумму 2,3 трлн. руб. Одежда, спецодежда, обувь, ткани, СИЗ.

Rn-energo.ru: Главная - РН ЭНЕРГО
Rn-energo.ru is tracked by us since June, 2014. Qua thời gian, nó đã được xếp hạng cao như 1 227 899 trên thế giới, while most of its traffic comes from Russian Federation, nơi nó đạt cao như 351 035 Chức vụ.

Закупки товаров и услуг на сайте ...-Energo
Проведение работ по аттестации сварочной проволоки марок Св-07Х25Н13 Ø 1,2; 4,0мм и Св-05Х20Н9ФБС Ø 1,2; 3,0; 4,0мм по ГОСТ 2246-70, Св-08Г2С Ø 0,8 ...

nền tảng B2B Nhóm - AETP - Hiệp hội ...
Группа площадок B2B B2B-Center — крупнейшая в России система электронных торгов для корпоративных закупок. Предоставляет ...

Закупки - ПАО «Газпром»
Amber Grid, AB (АО «Амбер Грид») Eesti Gaas (AO) Gazprom (VƯƠNG QUỐC ANH) Limited Gazprom EP International B.V. Gazprom Germania GmbH Gazprom Marketing & Trading Ltd.