Thể loại | Thổ Nhĩ Kỳ RSS feed cho phần này

turkishexporter.net, cổng thông tin xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ

Turkishexporter.net là một chính phủ hỗ trợ cổng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là một hệ thống đó sẽ đem lại tỷ đô la nước ngoài mua dẫn với xuất khẩu theo định hướng công ty. Với hơn 60 nhân viên có là hàng chục các cơ quan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Truy cập vào bây giờ: http://www.turkishexporter.net hơn thông tin của turkishexporter.net

0